KLASY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

w IDZIKOWICACH ROK SZKLONY 2017/2018

KLASA I

KLASA II

KLASA III A

KLASA III B

KLASA IV A

KLASA IV B

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII