PROGRAM REALIZACJI ZAJ ∆ Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO KL. VII. ROK SZKOLNY 2017/2018